Washington Federal Inc. (WAFD)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 221 705 347 162 173 438 210 256 203 850
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 732 632 1 303 670 707 006 733 793 651 161
Marża zysku netto 30,26% 26,63% 24,53% 28,65% 31,31%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $221 705K ÷ $732 632K
= 30,26%


Analiza porównawcza

2022