Washington Federal Inc. (WAFD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD 300 037 233 138 219 186 262 775 257 243
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 732 632 651 835 707 006 733 793 651 161
Marża zysku brutto 40,95% 35,77% 31,00% 35,81% 39,51%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $300 037K ÷ $732 632K
= 40,95%


Analiza porównawcza

2022