Washington Federal Inc. (WAFD)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,59% 99,92% 96,92% 100,22% 100,84%
Marża zysku operacyjnego 40,85% 35,65% 30,83% 35,70% 39,52%
Marża zysku brutto 40,95% 35,77% 31,00% 35,81% 39,51%
Marża zysku netto 30,26% 26,63% 24,53% 28,65% 31,31%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Operacyjny ROA 1,44% 1,18% 1,16% 1,59% 1,62%
ROA 1,07% 0,88% 0,92% 1,28% 1,28%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,16% 10,93% 11,57% 12,89% 12,89%
ROE 9,75% 8,16% 8,61% 10,34% 10,21%