Washington Federal Inc. (WAFD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 470 400 2 451 510 2 513 280 2 514 340 2 628 620 2 214 650 2 272 530 2 504 280
Należności w tys. USD 81 931 79 069 75 316 63 872 55 985 51 440 51 751 50 636
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 158 500 19 950 100 19 329 400 18 494 600 17 938 700 18 368 600 17 824 000 17 524 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,12 0,13 0,15

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 470 400K + $81 931K) ÷ $20 158 500K
= 0,13


Analiza porównawcza

2023/Q3