Washington Federal Inc. (WAFD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 514 340 5 008 570 2 955 330 2 929 220 2 940 380
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 494 600 35 049 000 16 779 900 14 436 800 13 868 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,14 0,18 0,20 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 514 340K) ÷ $18 494 600K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022