Washington Federal Inc. (WAFD)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 095 990 732 632 651 835 707 006 733 793
Należności w tys. USD 87 003 63 872 50 636 53 799 48 857
Rotacja należności 12,60 11,47 12,87 13,14 15,02

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 095 990K ÷ $87 003K
= 12,60


Analiza porównawcza

2023