Washington Federal Inc. (WAFD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 095 990 732 632 651 835 707 006 733 793
Working capital w tys. USD 914 700 881 100 954 800 724 500 891 000
Rotacja kapitału pracującego 1,20 0,83 0,68 0,98 0,82

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 095 990K ÷ $914 700K
= 1,20


Analiza porównawcza

2023