Washington Federal Inc. (WAFD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 732 632 1 303 670 707 006 733 793 651 161
Aktywa razem w tys. USD 20 772 100 39 301 100 18 794 100 16 474 900 15 865 700
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $732 632K ÷ $20 772 100K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022