Washington Federal Inc. (WAFD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 095 990 732 632 651 835 707 006 733 793 651 161 601 133
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 41 500 3 000 500 21 750 -1 650 -5 450 -2 100
Zysk ze sprzedaży brutto 1 054 490 729 632 651 335 685 256 735 443 656 611 603 233
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 41 579 42 499 39 610 39 570 38 579 36 453 35 260
Zysk operacyjny 325 734 299 287 218 587 217 941 261 965 257 345 254 722
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 33 99 14 15 028 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 325 076 300 037 233 138 219 186 262 775 257 243 256 216
Podatek dochodowy 67 650 63 707 49 523 45 748 52 519 53 393 82 684
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 242 801 221 705 173 581 173 438 210 256 203 850 173 532