Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 049 800 6 658 900 3 808 290 3 168 240 2 088 670
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 091 600 308 353 213 515 140 819 165 635
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 284 000 1 877 530 1 334 830 1 120 290 807 260
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,77 3,71 3,01 2,95 2,79

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 049 800K + $1 091 600K) ÷ $4 284 000K
= 3,77


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
VRTX
3,77
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
ARWR
2,55
Catalent Inc.
CTLT
1,08
Corcept Therapeutics Inc
CORT
4,92
Cytokinetics Inc
CYTK
6,73
Jazz Pharmaceuticals plc
JAZZ
1,21
Organon & Co.
OGN
0,56
Perrigo Company plc
PRGO
1,37
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN
1,53
United Therapeutics Corp
UTHR
6,65
Zoetis Inc
ZTS
2,16