Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 588 535 585 541 333 491 321 472 253 720
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 269 480 2 223 370 2 381 290 2 093 030 1 812 770
Należności w tys. USD 99 274 123 873 84 499 74 132 70 047
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 590 114 598 401 202 713 301 651 199 733
Wskaźnik płynności szybkiej 5,01 4,90 13,81 8,25 10,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($588 535K + $2 269 480K + $99 274K) ÷ $590 114K
= 5,01


Analiza porównawcza

2022