Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 356 991 417 436 588 535 395 039 358 204 335 266 585 541 593 490
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 140 280 2 240 720 2 269 480 2 070 060 2 087 150 2 209 880 2 223 370 2 280 440
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 376 316 351 082 590 114 404 587 359 285 399 453 598 401 437 474
Wskaźnik płynności gotówkowej 6,64 7,57 4,84 6,09 6,81 6,37 4,69 6,57

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($356 991K + $2 140 280K) ÷ $376 316K
= 6,64


Analiza porównawcza

2023/Q2