Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 588 535 585 541 333 491 321 472 253 720
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 269 480 2 223 370 2 381 290 2 093 030 1 812 770
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 590 114 598 401 202 713 301 651 199 733
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,84 4,69 13,39 8,00 10,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($588 535K + $2 269 480K) ÷ $590 114K
= 4,84


Analiza porównawcza

2022