Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 967 450 2 946 110 2 809 890 2 497 360 2 143 260
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 590 114 598 401 202 713 301 651 199 733
Wskaźnik płynności bieżącej 5,03 4,92 13,86 8,28 10,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 967 450K ÷ $590 114K
= 5,03


Analiza porównawcza

2022