Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 886 379 979 234 603 896 563 246 552 235
Property, plant and equipment w tys. USD 19 123 12 542 14 488 18 150 20 154
Rotacja aktywów trwałych 46,35 78,08 41,68 31,03 27,40

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $886 379K ÷ $19 123K
= 46,35


Analiza porównawcza

2022