Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 886 379 979 234 603 896 563 246 552 235
Aktywa razem w tys. USD 3 952 930 3 934 180 3 466 940 3 204 630 2 870 540
Rotacja aktywów razem 0,22 0,25 0,17 0,18 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $886 379K ÷ $3 952 930K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022