Voya Financial Inc (VOYA)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 2 090 000 -242 000 -379 000 875 000 -2 992 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000 8 618 000
Marża zysku netto 49,41% -3,16% -5,07% 10,28% -34,72%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 090 000K ÷ $4 230 000K
= 49,41%