Voya Financial Inc (VOYA)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 2 777 000 352 000 560 000 610 000 528 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000 8 618 000
Marża zysku brutto 65,65% 4,60% 7,49% 7,16% 6,13%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 777 000K ÷ $4 230 000K
= 65,65%