Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 848 000 38 074 000 40 911 000 38 626 000 39 989 000 41 483 000 42 883 000 45 012 000
Należności w tys. USD 12 131 000 12 438 000 13 341 000 13 561 000 13 079 000 13 261 000 13 635 000 13 580 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 704 000 141 259 000 137 907 000 134 514 000 138 119 000 150 704 000 158 104 000 154 929 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,36 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 0,38

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $36 848 000K + $12 131 000K) ÷ $144 704 000K
= 0,34