Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 989 000 41 483 000 42 883 000 45 012 000 44 158 000 42 941 000 52 526 000 52 128 000
Należności w tys. USD 13 079 000 13 261 000 13 635 000 13 580 000 13 490 000 13 839 000 3 557 000 3 657 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 138 119 000 150 704 000 158 104 000 154 929 000 154 868 000 150 706 000 166 362 000 140 795 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,38 0,36 0,36 0,38 0,37 0,38 0,34 0,40

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $39 989 000K + $13 079 000K) ÷ $138 119 000K
= 0,38