Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 883 000 52 526 000 51 243 000 58 882 000 61 493 000
Należności w tys. USD 13 635 000 3 557 000 3 732 000 6 860 000 7 632 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 158 104 000 166 362 000 156 356 000 142 354 000 208 209 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,36 0,34 0,35 0,46 0,33

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $42 883 000K + $13 635 000K) ÷ $158 104 000K
= 0,36