Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 140 286 000 145 950 000 142 466 000 142 153 000 135 658 000 140 649 000 155 746 000 64 814 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 986 000 144 704 000 141 259 000 137 907 000 134 514 000 138 119 000 150 704 000 158 104 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,00 1,01 1,01 1,03 1,01 1,02 1,03 0,41

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $140 286 000K ÷ $139 986 000K
= 1,00