Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 64 814 000 176 607 000 165 354 000 148 057 000 216 992 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 158 104 000 166 362 000 156 356 000 142 354 000 208 209 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,41 1,06 1,06 1,04 1,04

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $64 814 000K ÷ $158 104 000K
= 0,41