Voya Financial Inc (VOYA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 142 153 000 64 814 000 176 607 000 165 354 000 148 057 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 137 907 000 158 104 000 166 362 000 156 356 000 142 354 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 0,41 1,06 1,06 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $142 153 000K ÷ $137 907 000K
= 1,03