Voya Financial Inc (VOYA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000 8 618 000
Aktywa razem w tys. USD 171 262 000 180 518 000 169 051 000 154 682 000 222 532 000
Rotacja aktywów razem 0,02 0,04 0,04 0,06 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 230 000K ÷ $171 262 000K
= 0,02