Voya Financial Inc (VOYA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 922 000 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000
Aktywa razem w tys. USD 147 652 000 171 262 000 180 518 000 169 051 000 154 682 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,02 0,04 0,04 0,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 922 000K ÷ $147 652 000K
= 0,04