Voya Financial Inc (VOYA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 64 000 27 000 403 000 142 000 459 000 1 086 000 260 000 -333 000 -71 000 -98 000 -775 000 106 000 226 000 64 000 121 000
Amortyzacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 13 079 000 13 261 000 13 635 000 13 580 000 13 490 000 13 839 000 3 557 000 3 657 000 3 767 000 3 722 000 3 732 000 6 780 000 6 640 000 6 753 000 6 860 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 039 000 1 125 000 1 573 000 1 818 000 1 850 000 1 316 000 1 723 000 1 136 000 1 149 000 1 085 000 1 249 000 1 450 000 1 541 000 1 340 000 1 869 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 296 000 419 000 140 000 121 000 747 000 -936 000 421 000 356 000 508 000 -76 000 1 310 000 0 0 0 1 868 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 171 000 -403 000 -578 000 -600 000 1 521 000 -670 000 -636 000 -875 000 -139 000 -811 000 -1 255 000 0 0 0 -282 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 732 000 -407 000 -55 000 -811 000 333 000 268 000 588 000 545 000 -158 000 727 000 -121 000 0 0 0 -1 764 000