Vornado Realty Trust (VNO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 520 450 1 624 480 1 548 320 723 114 2 000 410
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 1 471 960 751 733 837 939 1 008 450 985 411
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 323 230 467 312 897 770 598 706 642 863
Wskaźnik płynności szybkiej 3,77 5,08 2,66 2,89 4,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 520 450K + $0K + $1 471 960K) ÷ $1 323 230K
= 3,77


Analiza porównawcza

2021