Vornado Realty Trust (VNO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 361 650 845 423 988 398 973 858 3 520 450 2 128 960 2 172 200 1 636 090
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 378 484 388 724 0 386 273 370 169 375 138
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 490 763 1 092 030 1 082 240 1 163 060 1 323 230 1 374 830 433 462 468 960
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,77 0,77 1,26 1,17 2,66 1,83 5,87 4,29

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 361 650K + $0K) ÷ $490 763K
= 2,77


Analiza porównawcza

2022/Q4