Vornado Realty Trust (VNO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 137 790 4 992 410 2 376 220 2 386 260 1 731 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 490 763 1 323 230 467 312 897 770 598 706
Wskaźnik płynności bieżącej 4,36 3,77 5,08 2,66 2,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 137 790K ÷ $490 763K
= 4,36


Analiza porównawcza

2022