Vornado Realty Trust (VNO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 178 420 1 527 950 1 924 700 2 163 720 2 084 130
Property, plant and equipment w tys. USD 19 683 000 8 918 500 10 058 100 13 057 700 11 871 000
Rotacja aktywów trwałych 0,16 0,17 0,19 0,17 0,18

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 178 420K ÷ $19 683 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2021