Vornado Realty Trust (VNO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 202 104 -348 843 3 097 500 384 788 161 971
Amortyzacja 865 188 417 942 438 933 472 785 529 826
Zmiana stanu należności 720 225 -86 206 -170 514 23 042 -141 792
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 895 970 76 157 825 211 -1 277 290 295 676
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 523 610 424 240 662 539 802 641 860 142
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 171 880 -601 920 -649 056 -652 788 -627 160
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 064 690 -87 800 2 463 280 -877 722 -206 317
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -58 954 -213 202 -2 235 590 -1 122 830 -338 344