Valley National Bancorp (VLY)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 555 705 461 152 377 918 297 105 248 740
Kapitał własny w tys. USD 6 400 800 5 084 070 4 592 120 4 384 190 3 350 450
ROE 8,68% 9,07% 8,23% 6,78% 7,42%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $555 705K ÷ $6 400 800K
= 8,68%


Analiza porównawcza

2022