Valley National Bancorp (VLY)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 555 705 461 152 377 918 297 105 248 740
Aktywa razem w tys. USD 57 462 700 43 446 400 40 686 100 37 436 000 31 863 100
ROA 0,97% 1,06% 0,93% 0,79% 0,78%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $555 705K ÷ $57 462 700K
= 0,97%


Analiza porównawcza

2022