Valley National Bancorp (VLY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 780 667 640 739 530 066 456 795 329 693
Aktywa razem w tys. USD 57 462 700 43 446 400 40 686 100 37 436 000 31 863 100
Operacyjny ROA 1,36% 1,47% 1,30% 1,22% 1,03%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $780 667K ÷ $57 462 700K
= 1,36%


Analiza porównawcza

2022