Valley National Bancorp (VLY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 672 640 5 855 220 4 913 220 4 198 840 4 030 030
Należności w tys. USD 196 606 96 882 106 230 105 637 95 296
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 703 100 38 079 300 35 817 300 32 742 000 28 512 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,12 0,16 0,14 0,13 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 672 640K + $196 606K) ÷ $50 703 100K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022