Valley National Bancorp (VLY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 52 772 100 39 951 700 37 154 200 34 098 200 29 260 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 703 100 38 079 300 35 817 300 32 742 000 28 512 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,05 1,04 1,04 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $52 772 100K ÷ $50 703 100K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022