Valley National Bancorp (VLY)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 183 480 1 489 240 1 566 750 1 535 520 1 293 300
Należności w tys. USD 196 606 96 882 106 230 105 637 95 296
Rotacja należności 11,11 15,37 14,75 14,54 13,57

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 183 480K ÷ $196 606K
= 11,11


Analiza porównawcza

2022