Valley National Bancorp (VLY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 183 480 1 489 240 1 566 750 1 535 520 1 293 300
Property, plant and equipment w tys. USD 358 556 326 306 319 797 334 533 341 630
Rotacja aktywów trwałych 6,09 4,56 4,90 4,59 3,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 183 480K ÷ $358 556K
= 6,09


Analiza porównawcza

2022