Valley National Bancorp (VLY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 183 480 1 489 240 1 566 750 1 535 520 1 293 300
Aktywa razem w tys. USD 57 462 700 43 446 400 40 686 100 37 436 000 31 863 100
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 183 480K ÷ $57 462 700K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022