VICI Properties Inc (VICI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 523 900 4 975 030 7 049 910 4 791 560 4 122 260
Aktywa razem w tys. USD 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,28 0,41 0,36 0,36

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 523 900K ÷ $37 575 800K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022