VICI Properties Inc (VICI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 117 640 1 013 850 891 674 545 964 523 619
Aktywa razem w tys. USD 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400
ROA 2,97% 5,76% 5,23% 4,12% 4,62%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 117 640K ÷ $37 575 800K
= 2,97%


Analiza porównawcza

2022