VICI Properties Inc (VICI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 632 450 1 444 340 913 240 847 497 770 681
Aktywa razem w tys. USD 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400
Operacyjny ROA 4,34% 8,21% 5,35% 6,39% 6,80%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 632 450K ÷ $37 575 800K
= 4,34%


Analiza porównawcza

2022