VICI Properties Inc (VICI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 766 200 1 529 120 981 057 894 798 897 977
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 600 700 1 509 570 1 225 570 894 798 897 977
Marża zysku ze sprzedaży brutto 67,91% 101,30% 80,05% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 766 200K ÷ $2 600 700K
= 67,91%


Analiza porównawcza

2022