VICI Properties Inc (VICI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 426 275 739 614 335 966 1 161 370 1 098 760
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 192 500 13 165 000 4 498 3 252 0
Należności w tys. USD 18 883 8 153 6 933 61 737 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 638 801 340 876 425 320 321 659 233 142
Wskaźnik płynności szybkiej 27,61 40,81 0,82 3,81 4,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($426 275K + $17 192 500K + $18 883K) ÷ $638 801K
= 27,61


Analiza porównawcza

2022