VICI Properties Inc (VICI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 426 275 739 614 335 966 1 161 370 1 098 760
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 192 500 13 165 000 4 498 3 252 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 638 801 340 876 425 320 321 659 233 142
Wskaźnik płynności gotówkowej 27,58 40,79 0,80 3,62 4,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($426 275K + $17 192 500K) ÷ $638 801K
= 27,58


Analiza porównawcza

2022