VICI Properties Inc (VICI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 323 500 14 410 800 347 397 1 226 360 1 098 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 638 801 340 876 425 320 321 659 233 142
Wskaźnik płynności bieżącej 28,68 42,28 0,82 3,81 4,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 323 500K ÷ $638 801K
= 28,68


Analiza porównawcza

2022