VICI Properties Inc (VICI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 600 700 1 509 570 1 225 570 894 798 897 977
Property, plant and equipment w tys. USD 220 769 222 091 227 394 165 117 167 302
Rotacja aktywów trwałych 11,78 6,80 5,39 5,42 5,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 600 700K ÷ $220 769K
= 11,78


Analiza porównawcza

2022