VICI Properties Inc (VICI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 600 700 1 509 570 1 225 570 894 798 897 977
Aktywa razem w tys. USD 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400
Rotacja aktywów razem 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 600 700K ÷ $37 575 800K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022