Veritex Holdings Inc (VBTX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 449 770 1 315 080 1 203 380 1 190 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $1 449 770K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022