Veritex Holdings Inc (VBTX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 12 154 400 9 757 250 8 820 870 7 954 940
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $12 154 400K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022