Veritex Holdings Inc (VBTX)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 188 013 177 132 89 463 154 820
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 449 770 1 315 080 1 203 380 1 190 800
Zwrot z kapitału całkowitego 12,97% 13,47% 7,43% 13,00%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $188 013K ÷ ($0K + $1 449 770K)
= 12,97%


Analiza porównawcza

2022