Veritex Holdings Inc (VBTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 698 490 1 531 940 1 278 040 1 213 520
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 704 600 8 442 170 7 617 500 6 764 140
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,16 0,18 0,17 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 698 490K) ÷ $10 704 600K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022